Search This Blog

उनिको यादमा

March 20, 2020

तिमीलाई पाउछु पाउछु  भनि भित्र मन भन्न थाल्यो . तिमीलाई आफ्नो बनाउछु भनि दिन हरु गन्न थाल्यो . न जा मनलाई भन्दा भन्दा पानी तिमी तिरै जान...

Read more »

मन देखिको चाहना

March 17, 2020

याद नगरौ भन्छु म . अनायास नै आइदिन्छ . बिर्सु भन्छु याद हरु मन भरि छाइदिन्छ . दिनिले त धोका दिए, मन किन गैदिन्छ . बिर्सु भन्छु  हरपल मन य...

Read more »

सबै भन्दा शक्त्ति

March 11, 2020

जिन्दगी यो जिन्दगी मात्र हार्मो हो । तर येस्लाइ चलाउने चाहिँ हामी होयिनौ । जिन्दगी हार्मो भय पनि येस्लाइ चलाउने चाबी चाहिँ  हामी लाई छैन ...

Read more »