Showing posts with label नेपाली साइरी. Show all posts
Showing posts with label नेपाली साइरी. Show all posts

कल्पना को संसार

January 22, 2020

जिन्दगी मा केहि खुशी का पना हरु , आउनलेको थियो . तर के गर्नु , चैतमास न लाग्दै था अनायास हुरी बताश, लगेर सब उडायर लग्यो .  जिन्दगी को क...

Read more »

मलाई भित्र का ब्य्था

August 15, 2019

साच्चै भनु सबैले सोच्चन मलाई ।यो किन फ्लिम हेर्दैन भनेर अरु लाई ।के थाहा  यो मन को कुरा आफ्नो त जिन्दगी नै एक चलचित्र भएको  छ । के गर्नु ...

Read more »