Showing posts with the label नेपाली साइरीShow All
मन को सोच
प्रेम मा अडिययको संसार
केहि मनका कुराहरु
सबै भन्दा शक्त्ति
कल्पियका कुराहरु
मन भित्र को पिडा
पानी माथिका सपनाहरु
राम्रो नरम्रो संसार को कुरा
कल्पना को संसार
Load More That is All