Showing posts with label नेपाली साइरी. Show all posts
Showing posts with label नेपाली साइरी. Show all posts

मन को सोच

October 29, 2020

जिन्दगीमा हामिले जे सोचिन्छ नि त्यो कहिले पुग्छ, त कहिले थोरै पनि पुग्दैन किन ? किन पुग्दैन कहिले पनि सोच्दैनौ । हामिले कति पय कुरा बास्तबमा...

Read more »

केहि मनका कुराहरु

August 07, 2020

अक्सर एक कुरा  हामीले कहिले पानी सोचेको हुदैनौ  . हरि सोध दैनौ पानी . कसैको नज़र मा किन घृणा हुन्छौ भनि . कसैको माया प्रेम मा असफल हुदा हाम...

Read more »

सबै भन्दा शक्त्ति

March 11, 2020

जिन्दगी यो जिन्दगी मात्र हार्मो हो । तर येस्लाइ चलाउने चाहिँ हामी होयिनौ । जिन्दगी हार्मो भय पनि येस्लाइ चलाउने चाबी चाहिँ  हामी लाई छैन ...

Read more »

कल्पियका कुराहरु

March 09, 2020

प्राय हामी हर काम को लागि कल्पना मा बढी नै कल्पिन्छउ । एक सानू काम को । लागि नै किन न होस । कल्पना मा नै कल्पियर । ठुलो बनाइ । सफलता क...

Read more »

मन भित्र को पिडा

March 09, 2020

यो याद भन्ने चिज पनि अच्म्म्को छ । न त येसलाइ दिमाख बात हटाउन सकिन्छ । न त येसलाइ बहिर देखाउन सकिन्छ । न कसैले देख्छ न थाहा पाउन सक्छ । ...

Read more »