Showing posts with the label कबिता तथा गजलShow All
रुप
 उनिको यादमा
चोखो माया गर्ने को भावना
मन देखिको चाहना
वियोगान्त बिछाेड
एककोहोरो प्रेम
Load More That is All