ललितपुर Ringroad मा 11.5 आना जग्गा बिक्रीमा

ललितपुर Ringroad मा 11.5 आना जग्गा बिक्रीमा 
Star Hospital Opposite चारैकुना मिलेको जग्गा 
आनको मात्र 95 लाख मात्र चाक्रपथ highway ले भेटको 
किनेर commerical building बनायर भाडामा
लगाउन सक्ने.
सम्पर्क :9826072453

{getProduct} $button={For Contact} $price={मूल्य रु :  109250000.00} $icon={whatsapp}   

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال