भक्तपुर जितपुरमा ploting को लागि जग्गा बिक्रीमा

 भक्तपुर जितपुरमा ploting को लागि जग्गा बिक्रीमा
5देखि 7 रोपनी बिक्रीमा 
प्रतिआना मूल्य मात्र : 10.5  लाख छिटो गर्नुहोस 
नगरकोट रोड़ बाट मात्र 300 मिटर भित्र 
थप जानकारीको लागि सम्पर्क : ९८२६०७२४५३ 

{getProduct} $button={For Contact} $price={मूल्य रु 11,76,00,000.00} $icon={whatsapp} 

 

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال