भक्तपुर ताथली मा ६ आना जग्गा बिक्रीमा

 भक्तपुर ताथली kathmandu Cancer hospital नजिकै 
 ६ आना  जग्गा बिक्रीमा 20 फिटे बाटोले भेटेको चौकोस मिलेको 
बस्नको लागि अति नै उपुक्त जग्गा बिक्रीमा 
प्रति आना : 1600000
सम्पर्क : 9826072453
 
{getProduct} $button={For Contact} $price={मूल्य रु :9600000.00} $icon={whatsapp}   


 


Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال