काठमाडौँ कोटेश्वोर मा घर बिक्रीमा

 काठमाडौँ  कोटेश्वोर मा घर बिक्रीमा 
कोटेश्वोर चोक बाट मात्र ७०० मिटर भित्र 
5 आना मा बनेको घर पार्किंग 
सुबिधा भयको दुइ तला भाडा लगायर 
बस्न मिल्ने अति नै राम्रो ठाउमा रहेको छ 
सम्पर्क : 9826072453
{getProduct} $button={For Contact} $price={मूल्य रु :  55000000.00} $icon={whatsapp}   


 


Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال