भक्तपुर ताथली मा जग्गा बिक्रीमा

 भक्तपुर ताथली planning मा सस्तो मा घर जग्गा बिक्रीमा 
main नगरकोट जाने highway मा 20 फिटे बाटोमा जग्गा 
बिक्रीमा रहेको आवस्यकता अनुसार एक रोपनी वा टुक्रा जग्गा 
समत लिन सक्नुहुनेछ .
प्रति आना 1600000
थप जानकारीको लागि सम्पर्क : 9826072453
{getProduct} $button={For Contact} $price={ Price जग्गा हेरेर पुरा वा टुक्रा सोहि अनुसार  } $icon={whatsapp}   


Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال