भक्तपुर छालिंग मा घर बिक्रीमा

 भक्तपुर छालिंग मा घर बिक्रीमा
भक्तपुर छालिंग मा 38 फिटे बाटोमा ६ आनामा बनेको घर बिक्रीमा
तीनतले घर ६ आना मा बनेको  मूल्य मात्र : २५००००००.
छिटो सम्पर्क गर्नुहोस . लोन ले गर्ग मात्र बेच्न लागेको 
सम्पर्क : 9826072453 

{getProduct} $button={For Contact} $price={मूल्य रु 2,50,00,000.00} $icon={whatsapp} 

 

Chhaling housePost a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال