भक्तपुर छालिंग मा 19 आना जग्गा बिक्रीमा

 भक्तपुर छालिंग रातमाटे चोक बाट मात्र 500 मिटर ओर
4 आना चौकोस मिलेको जग्गा, छेउमा 20  फुटे पिच बाटोले 
ads

भेटेको बस्न को लागि अत्ति नै उपुक्त कमलबिनाक आर्मी ब्र्यारेक
बाट मात्र 200  मि. को दुरीमा आकर्षक जग्गा बिक्रीमा 
आनको मात्र : 2000000
सम्पर्क : 9826072453

 {getProduct} $button={For Contact} $price={ मूल्य रु : 38000000.00} $icon={whatsapp} 


   


Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال