सानो थिमी मगर्गाउ मा 15 आनामा बनेको घर बिक्रीमा

 सानो थिमी मगर्गाउ मा 15 आनामा बनेको घर बिक्रीमा 
साढे दुइ तले घर  आधुनिक सैलिमा बनेको 
किचन गेस्ट रूम, Parking लगायत सम्पूर्ण भयको 
बोडे सरस्वती खेल बुस जाने रोड़ संगै tuch भयको 
थप जानकारीको लागि सम्पर्क : ९८२६०७२४५३
{getProduct} $button={For Contact} $price={मूल्य रु 80000000.00} $icon={whatsapp}   

सानो थिमी मगर्गाउ मा 15 आनामा बनेको घर बिक्रीमा

 

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال