कोटेश्वोर एस्थिस सेतिवोपी मार्गमा जग्गा बिक्रीमा चार आना

 कोटेश्वोर एस्थिस सेतिवोपी मार्गमा

जग्गा बिक्रीमा चार आना जग्गा बिक्रीमा

जग्गा किन्दा एक तल घर

सितैमा जग्गा आना को 65,00,000 

10 फिटे बाटो मा

 मात्र छिटो गर्नुहोस आबस्यकता परेकोले

मात्र बेच्न लागेको .

सम्पर्क : 9805191201

{getProduct} $button={Buy Now} $price={मुल्य रू 26000000.00}

 

 

 

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال