Blogger SEO Problem solve of no apple touch icon is specified

पहिले blogger मा लग इन गर्नुहोस
 theme मा जानुहोस 
अनि Theme backup लिनुहोस  

तला दियको code <head> भन्दा तला र  </head> भन्दा माथि  
paste गर्नुहोस 
Code : <link href='Add your image link here' rel='apple-touch-icon'/>

code past garna समस्या भयमा तला दियको Number मा सम्पर्क गर्नुहोस

Contact no : 9869174427

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال