ब्लगमा Footer credit हटाउने updated तरिका

पहिला https://www.blogger.com/ मा जानुहाेस । 

आफ्नो  जिमेल आइडी ले लागिन गर्नुहोस

theme option मा जानुहोस 

पहिले theme लाई backup लिनुहोस् 

edit html मा जानुहोस

theme option मा गयर Ctrl +F Press 

गर्नुहोस 

ब्लगको Footer credit को कुनै word search गर्नुहोस जस्तै

created by,crafted by

अनि copyright अगाडी गयर तल दियको code paste गर्नुहोस


<p style='text-align:left;'>Copyright (c) 2020 <a href='Your site link with https'>bloggingskill</a> All Right Reseved</p>
<div class='ty-copy-container row' style='font-size:1px; opacity:0;'>
अनि अन्तिममा गयर 

</div> ले close गर्नुहोस 

code place मा केहि समस्या आयमा 

सम्पर्क गर्नुहोस् 

९८६९१७४४२७, ९८०८६२३३६८

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال