ब्लगमा लेखीयका लेख कपि नहुने बनाउने तरीका

 पहिला https://www.blogger.com/ मा जानुहाेस । 

आफ्नो  जिमेल आइडी ले लागिन गर्नुहोस

theme option मा जानुहोस 

पहिले theme लाई backup लिनुहोस् 

edit html मा जानुहोस

theme option मा गयर Ctrl +F Press 

गर्नुहोस 

body {

खोज्नुहोस र तल दियको कोड <body{    को केहि तल pase गर्नुहोस

code 

user-select:none;

no copy paste content idea


Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال