मन को सोच

जिन्दगीमा हामिले जे सोचिन्छ नि त्यो कहिले पुग्छ, त कहिले थोरै पनि पुग्दैन किन ?

किन पुग्दैन कहिले पनि सोच्दैनौ । हामिले कति पय कुरा बास्तबमा मन मननै सोचेर मन मा नै एक सन्सार बनायको हुन्छौ । हार्मो लागि त वास्तविक सन्सार नै हुन्छ । तर बाहिर अरु को के सोच छ । त्यो कहिले पनि सोचेको हुदैनौ । जब हामी कल्पना बाट बाहिर वास्तविक सन्सार मा आफ्नो कल्पना को सन्सार मा आफ्नो सोच राख्छौ । तब कहिले मिल्छ कहिले मिल्दैन किन कतिपय सन्योग ले मिलेको हुन्छ । कतिपय मिल्दैन । किन थाह छ ? हामिले बास्तमिक सन्सार लाई कल्पना को सन्सार मा तुलना गरेको हुदैनौ ।





Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال