वेदनाहरु

Share:

 कसले देख्छ र याहा

कोहि रात रात तदपियको ।
अनयासै जिन्दगीको खम्बाहरु
कडकियको ।

देख्दैन कसैले यहाँ  रात 
रात रोहिरहेको ।
कसैले अति घृणा गर्दा
उसैको पछि गैरहेको ।

कसैले पनि थाहा नपाउने 
जसको माया मा परे पनी ।
उनलाइ साथमा नपायर ।
भित्र भित्रै मरेपनी ।


शरीर जन रोके पनि 
मन जान नरोकिने ।
मनलाइ अन्त लान्छु भन्यो ।
कतै पनि नठाेकिने ।

No comments

Please do not enter any spam link in the comment box