वेदनाहरु

 कसले देख्छ र याहा

  कोहि रात रात तदपियको ।

  अनयासै जिन्दगीको खम्बाहरु
  कडकियको ।

  देख्दैन कसैले यहाँ  रात 
  रात रोहिरहेको ।
  कसैले अति घृणा गर्दा
  उसैको पछि गैरहेको ।

  कसैले पनि थाहा नपाउने 

  जसको माया मा परे पनी ।
  उनलाइ साथमा नपायर ।
  भित्र भित्रै मरेपनी ।


  शरीर जन रोके पनि 
  मन जान नरोकिने ।
  मनलाइ अन्त लान्छु भन्यो ।
  कतै पनि नठाेकिने ।

  Post a Comment

  Please do not enter any spam link in the comment box

  Previous Next

  نموذج الاتصال