केहि मनका कुराहरु

अक्सर एक कुरा हामीले कहिले पानी सोचेको हुदैनौ . हरि सोध दैनौ पानी .
कसैको नज़र मा किन घृणा हुन्छौ भनि . कसैको माया प्रेम मा असफल हुदा
हामी जहिले आफुलाई दोष दिन्छ औ . दोस आफ्नो छ भने त आफु ले आफु लाई
दोषी ठान्नु थिक हो . आफ्नो गल्ति छैन भने आफुलाई दोषी ठान्नु एक महा पाप हो .
मान्छेले आफुलाई मरायर आफुलाई गरायर देखाउनु पर्छ . साचो माया गर्द कसैले  घृणा .
गर्छ भने तेस्को सजाय  अहिले तिमीले पाय पानी पछि उ उ आफै ले पाउछ . जति शुकै राम्रो
पानी भय पानी   तेस्मा कितानु छ भने तेस्ले रोग नै निम्त्युछ . देखदा नराम्रो लागि पानी किटानु .
न भयको  छ भने रोग को दबाई  न भय पानी रोग त लाग्न दिदैं नि  होइन .चोखो माया पानी एक तेस्तै चिज हो


Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال