सबै भन्दा शक्त्ति

जिन्दगी यो जिन्दगी मात्र हार्मो हो ।
तर येस्लाइ चलाउने चाहिँ हामी होयिनौ ।
जिन्दगी हार्मो भय पनि येस्लाइ चलाउने
चाबी चाहिँ  हामी लाई छैन । जिन्दगी को
यो चाबी हामिले अनुभव गर्न सकिने तर
देख्न नसकिने समय सङ छ । मानिस जति
सुकै सक्तिसाली भय पनि स्वतन्त्र भय भने
पनि वास्तविक रुप मा भने स्वतन्त्र हुदैन ।
किन कि उ समय को बन्दिमा रहेको हुन्छ ।
सबै भन्दा शक्त्ति
सबै भन्दा शक्त्ति

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال