मन भित्र को पिडा

यो याद भन्ने चिज पनि अच्म्म्को छ ।
न त येसलाइ दिमाख बात हटाउन सकिन्छ ।
न त येसलाइ बहिर देखाउन सकिन्छ ।
न कसैले देख्छ न थाहा पाउन सक्छ ।
जे जो सङग छ , उस्ले मात्रा थाहा पाउछ ।
सायद मुटु भित्र सेभ भयर हो कि ????


Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال