Search This Blog

केहि मनका कुराहरु

Share:
अक्सर एक कुरा हामीले कहिले पानी सोचेको हुदैनौ . हरि सोध दैनौ पानी .
कसैको नज़र मा किन घृणा हुन्छौ भनि . कसैको माया प्रेम मा असफल हुदा
हामी जहिले आफुलाई दोष दिन्छ औ . दोस आफ्नो छ भने त आफु ले आफु लाई
दोषी ठान्नु थिक हो . आफ्नो गल्ति छैन भने आफुलाई दोषी ठान्नु एक महा पाप हो .
मान्छेले आफुलाई मरायर आफुलाई गरायर देखाउनु पर्छ . साचो माया गर्द कसैले  घृणा .
गर्छ भने तेस्को सजाय  अहिले तिमीले पाय पानी पछि उ उ आफै ले पाउछ . जति शुकै राम्रो
पानी भय पानी   तेस्मा कितानु छ भने तेस्ले रोग नै निम्त्युछ . देखदा नराम्रो लागि पानी किटानु .
न भयको  छ भने रोग को दबाई  न भय पानी रोग त लाग्न दिदैं नि  होइन .चोखो माया पानी एक तेस्तै चिज हो

केहि मनका कुराहरु, Best nepali poem
केहि मनका कुराहरु 

No comments

Please do not enter any spam link in the comment box

बाधा अडचन