भेल ले बगायको सपना

गोरखा बजार नजिक ,

टारी मा  ति फुलेका फुल हरु सुकी गय .
सुन्दर मेरा सपना हरु अनयास नै लुकिगय .
सार संसार सब थोक उनि  मेरो हो  भन्थे .
उनि मेरो हुन्छिन भनि हर दिन साझ गन्थे

अफ्नो खुशी भन्दा पानी उनको खुशी .
ठुलो मान्थे . उनको माया पाऊन महिले .
कोशिस हरु   गरिरहे  . 
कठोर ति उनका मनमा प्रेम का  बिउ 
छरी रहे .

उनको माया पाउन पाउन भनि,
पल पल मरि रहे .
उनलाई प्राप्त गर्न महिले हर कोशिश 
गरि रहे .

उनको माया पाऊन महिले हर ठाउँ .
धाईरहे . 
उनले काम गर्ने ठाउँ मा हर बखत आइरहे 
                                                                                                                          समर्पण
                                                                                                                    पूर्ण कसैको लागि 

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال