Search This Blog

नजर को जुधाई

Share:
नरिसाउ न ज्ञानी मान्छे .( साभार बुलबुल)
मैले येस्तै भन्नु प्रथ्यो .
आउदा जादा हर बखत .
तिर्म्रै गाउ झर्नु पर्थ्यो

लेख्न थाल्थे गज़ल हरु .
तिमीले आफै गर्नु पर्थ्यो .
कहिले छोडथेउ खाली ठाउँ.
महिले आफै भर्नु पर्थ्यो .

न रिसाउ न ज्ञानी मान्छे
मैले येस्तै भन्नु प्रथ्यो .

भुल्छु मैले भनि तिमि .
हर बखत आउनु पर्थ्यो .
कतै माया लाऊछु भनि .
हर बखत धाउनपर्थ्यो

नरिसाउ न ज्ञानी मान्छे .
मैले येस्तै भन्नु प्रथ्यो .
आउदा जादा हर बखत .
तिर्म्रै गाउ झर्नु पर्थ्योपूर्ण समर्पण 
उनिको लागि 

No comments

Please do not enter any spam link in the comment box